LABIRYNTY SPRAWNOŚCIOWEPowrót

Labirynt sprawnościowy to urządzenie uczące cierpliwości, dokładności i precyzji.